10. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Antalya İl Başkanlığı 10. Olağan Genel Kurulu ilk toplantısının 30 nisan 2017 Pazar günü saat 10:00’da Kışla mah. C.Toytunç cad. Ganiay işhanı No:80 Kat;4 adresinde bulunan Dernek çok amaçlı salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, yeterli sayı sağlanamadığı takdirde; 2 nci toplantı: 07 Mayıs 2017 Pazar günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir 01 Nisan 2017 (Tüzük Madde 22)


İl Başkan Mustafa DEĞİRMENCİ
İl Başk.yard. M. Ruhi TOK
İl sekreteri Hüseyin ABAK
İl muhasibi Cihangir SESLİ
Yön.Krl. üyesi Nural ÖZKAN
Yön.Krl. üyesi Ahmet YILMAZ
Yön.Krl. üyesi Hüseyin GÜNDÜZ
Yön.Krl. üyesi M. Kaşif İŞEL
Yön.Krl. üyesi Fatih AVCIL
Yön.Krl. üyesi Adnan UÇAR
Yön.Krl. üyesi Halil ÇELİK

G Ü N D E M

1. AÇILIŞ VE YOKLAMA
2. DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ
3. SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
4. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI
5. MALİ RAPORUN OKUNMASI VE İBRASI
6. DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI
7. TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI
8. GAYRİMENKUL,TAŞIT ALIMI/SATIMI VE BORÇLANMA YETKİSİ
9. ÜYE AİDATLARININ BELİRLENMESİ
10. ADAYLARIN TANITIMI VE KONUŞMASI
11. SEÇİM TASNİF KURULUNUN OLUŞTURULMASI
12. DERNEK ORGANLARI SEÇİMİNİN YAPILMASI
13. KAPANIŞ