CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. NİYAZİ NEFİ KARA’NIN DERNEĞİMİZİ ZİYARETİ